Подмярка 4.1 от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 ще бъде отворена на 14 ти април 2015г.

Консултантски услуги на най-добри цени

Подмярка 4.1 – важна информация за всички земеделски стопани

Приемът на проектни предложения по Подмярка 4.1 от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 ще започне на 14-ти април 2015г., заяви министърът на „Земеделието и храните“ г-жа Десислава Танева. На среща със земеделските стопани в град Бургас, Танева обеща да направи всичко възможно новата Наредба по мярката да бъде приета в най – кратки срокове.

Допустими кандидати ще са физически/юридически лица, групи/организации на производители, осъществяващи дейност по Закона за подпомагане на земеделските производители и регистрирани по реда на Наредба № 3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители и настъпилите изменения и допълнения към нея, обн. в ДВ, бр. 2 от 08.01.2008 г. Производственият обем на стопанството не трябва да е по малък от 8000 евро.

Юридическите лица от приоритетните сектори плодове, зеленчуци и животновъдство не е необходимо да доказват доходи от земеделие за предходната година.

Базовият размер на финансова помощ е 50 %, като максималното комбинирано подпомагане би могло да достигне до 90% от общият размер на допустимите разходи по проекта.

За първия прием по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ са предвидени финансови средства в размер на 150 млн. лева. Земеделците могат да подават проекти за земеделска техника или други дълготрайни материални активи, като строително монтажни дейности или създаване на трайни насаждения. Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните, г-н Васил Грудев. Проекти, свързани само и единствено със закупуване на земеделска техника, ще могат да бъдат подавани за период от пет седмици, а в случаи на съпътстващи дейности, като строителство – осем седмици.

Изпълняваните проекти в Северозападна България ще бъдат с приоритет, като те ще получат допълнително 8 точки, а за тези в селските райони на България – 10 точки. Минималният критерий за допустимост на проектите е 10 точки.

6 thoughts on “Подмярка 4.1 от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 ще бъде отворена на 14 ти април 2015г.”

 1. Светлин Жечев

  Здравейте,

  Информацията ми е много полезна, но имам няколко въпроса:
  Ако кандидаствам за строителство на животновъден обект, трябва ли предварително да имам издадено разрешение за строеж или мога да го получа и след одобрението на проекта. Защотото така като гледам сроковете не са много дълги – смятате ли, че ще успея за 2 месеца да си извадя строителните разрешителни?

  1. Здравейте, г-н Жечев!

   За да можете да кандидатствате за строителство на животновъден обект по подмярка 4.1. от ПРСР 2014-2020 е необходимо да имате изготвен технически проект и да притежавате цялата строителна документация за неговото изграждане, включително влязло в сила разрешение за строеж.
   За по-подробна информация не се колебайте да се свържете с нас на тел. 0887/402715 или по e-mail: office@ensibg.com

   Поздрави,
   Екипът на ЕНСИ

 2. След като минималният критерий за допустимост на проектите е 10 точки, това значи ли, че всички проекти с 10 точки, ще бъдат одобрени. И въобще на какви критерии трябва да отговаря проектът, за да получи повече от 10 точки?

  1. Здравейте,

   Минималният праг за допустимост на проектите на означава, че всички проекти с 10 точки, ще бъдат одобрени. След приключване на приема се извършва ранкинг на проектите и в зависимост от броя подадени проекти, размера на разходите, за които се кандидатства, както и общият бюджет на приема, ДФ „Земеделие“ – РА определя проектите, които да бъдат финансиране, според броя получени точки. Повече информация за приоритетите в ПРСР 2014-2020 и допълнителния брой точки,които можете да получите по мярка 4.1. можете да намерите на следния адрес: http://ensibg.com/podmqrka-4-1-prsr-kriterii-za-ocenka/
   Ако Ви е необходима допълнителна информация, не се колебайте да се свържете с нас на тел. 0887/402715 или на e-mail: office@ensibg.com

   С пожелание за успехи,
   Екипът на ЕНСИ

 3. Pingback: Мярка 4.1 от ПРСР - критерии за оценка на проекти | ЕНСИ

 4. Pingback: По Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” са входирани проекти за близо милиард лева | ЕНСИ

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.