Консултантски услуги енси консулт

ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020

ОП РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2014-2020 – ПРИОРИТЕТНИ ОСИ.

 

Консултации по изготвяне на заявления по оп РЧР

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ПРИОРИТЕТНА ОС № 1: „ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ЗАЕТОСТ И КАЧЕСТВОТО НА РАБОТНИТЕ МЕСТА”:

1.1. Инвестиционен приоритет № 1: Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително местните инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила ..,,
1.2. Инвестиционен приоритет № 2: Устойчива интеграция на пазара на труда на младите хора между 15 и 24 г. нито в заетост, нито в образование или обучение, и в частност в контекста на Гаранцията за младежите …,,
1.3. Инвестиционен приоритет № 3: Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на предприятия ,
1.4. Инвестиционен приоритет № 4: Подобряване на достъпа до учене през целия живот, усъвършенстване на уменията и квалификацията на работната сила и по- добро съгласуване между системите за образование и обучение и пазара на труда ..,
1.5. Инвестиционен приоритет № 5: Адаптиране на работниците, предприятията и предприемачите към промените ..,

2. ПРИОРИТЕТНА ОС № 2 „НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ:

2.1. Инвестиционен приоритет № 1: „Интеграция на маргинализирани общности като ромите” ..
2.2. Инвестиционен приоритет № 2: „Активно включване” ..
2.3. Инвестиционен приоритет № 3: „Насърчаване на социалната икономика и социалните предприятия”

3. ПРИОРИТЕТНА ОС № 3 „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА, СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО”:

3.1. Инвестиционен приоритет № 1: „Инвестиции в институционален капацитет и в ефикасността на публичните администрации и публичните услуги с цел осъществяването на реформи и постигането на по-добро регулиране и добро управление” ..
3.2. Инвестиционен приоритет № 2: „Изграждане на капацитет по отношение на заинтересованите страни, които изпълняват политики в областта на заетостта, образованието или социалната сфера, както и секторни и териториални пактове за мобилизиране с цел осъществяването на реформи на национално, регионално и местно равнище” ..,,,,

4. ПРИОРИТЕТНА ОС № 4 „ТРАНСНАЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО”:

4.1. Специфична цел 1: Насърчаване на транснационалното сътрудничество в сферата на пазара на труда, социалното включване и укрепването на институционалния капацитет.
4.2. Специфична цел 2: Укрепване на сътрудничеството на заинтересованите страни в региона на река Дунав в област: „Инвестиране в хора и умения” на Стратегията на ЕС за Дунавския регион.

5. ПРИОРИТЕТНА ОС № 5 „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ”:

5.1. Специфична цел: Ефективно и ефикасно управление на ОП РЧР
5.2. Специфична цел: Повишаване капацитета и информираността на бенефициентите по ОП РЧР

Консултантски услуги енси консулт

1 thought on “ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020”

  1. Pingback: Схема за подпомагане „Ново работно място 2015“ | ЕНСИ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.