Покана за набиране на проектни предложения от кандидати НПО, общини и лечебни заведения по програма BG07 „Инициативи за обществено здраве“ на Норвежкия финансов механизъм

консултантски услуги управление на проекти

I. Обща информация за програмата и поканата

Програма BG07 „Инициативи за обществено здраве“ е разработена в сътрудничество със Световната здравна организация и има за цел да увеличи финансирането в няколко приоритетни области в сектора на здравеопазването, а именно:
• Подобряване управлението в здравеопазването;
• Подобряване на достъпа до качествени здравни услуги, вкл. репродуктивно здраве и обществено здравеопазване;
• Подобрени услуги за психично здраве;
• Намалени неравенства между потребителските групи (с фокус върху ромското население)

II. Минамален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за 1 проект за всяка от мерките, по които може да се подават проектни предложения

Мярка 1: Подобряване на системата за психично здраве на българските граждани
Минимален размер на БФП:170 000 евро
Максимален размер на БФП: 300 000 евро

Мярка 2: Подобрен достъп до качествени услуги за сексуално и репродуктивно здраве на юноши на възраст от 10 до 19 години с акцент върху уязвимите групи, най-вече роми и хора, живеещи в отдалечени райони
Минимален размер на БФП:170 000 евро
Максимален размер на БФП: 340 000 евро

Мярка 5: Подобряване на достъпа до и качеството на грижите за деца с психични, генетични и онкохематологични заболявания (с акцент върху деца, страдащи от церебрална парализа, сърдечно-съдови заболявания, аутизъм и младежи, страдащи от хранителни разстройства) и соматични увреждания, причинени от инфекциозни заболявания (като полиомиелит, бактериален менингит, морбили, туберкулоза, ХИВ/СПИН и т.н.)
Минимален размер на БФП:170 000 евро
Максимален размер на БФП: 340 000 евро

Мярка 6: Предоставяне на здравни услуги по домовете на бременни жени и деца до 3 години за групи в риск с акцент върху ромите
Минимален размер на БФП:170 000 евро
Максимален размер на БФП: 340 000 евро

*** Процент на БФП от общия размер на допустимите разходи: 100 %

 

III. Общ бюджет на поканата

Общият бюджет на поканата за набиране на проектни предложения е на стойност 5 347 000 евро, разпределени по мерки, както следва:
• Мярка 1 – 2 000 000 евро
• Мярка 2 – 680 000 евро
• Мярка 5 – 1 987 000 евро
• Мярка 6 – 680 000 евро

IV. Допустими кандидати

• Неправителствени организации, извършващи дейност в обществена полза;
• Общини;
• Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ
• Общини

 

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.