Как да разберем дали проектът ни по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на земеделски дейности“ е добър?

Консултации в земеделието

Критерии за подбор на проекти по подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Мярка 6.4. от ПРСР е насочена към развитието на незамеделски дейности на територията на селски район, който не е определен като регион с развит масов туризъм. Тя е предназначена, както за предприятия извън сектор „Земеделие“, така и за земеделски производители с иномически размер на стопанството над 8000 евро СПО, които искат да постигнат диверсификация на икономическата си дейност.

Какъв тип неземеделски дейности ще бъдат финансирани по мярка 6.4.?

• Развитие на туризъм и по-специално алтернативни форми на туризъм
• Производство или продажба на продукти, които не са включени в Списъка със селскостопанските продукти.
Развитие на услуги във всички сектори на икономиката, различни от земеделието, рибарство и аквакултури.
• Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници – само за собствено потребление;
Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

Кои дейности ще бъдат финансирани с приоритет?

• Дейности за развитие на селски, еко и културен туризъм и др. алтернативни форми на туризъм;
• Дейности, насочени към развитие на „зелена икономика“
• Иновативни проекти

Какви ще бъдат критериите за подбор?

Окончателните критерии за подбор и точките, които всеки кандидат ще получава за даден критерии все още не са официално обявени от Управляващия орган на ПРСР, но заложените в Програмата ориентировъчни критерии са:
Проекти, подадени от кандидати, притежаващи опит или образование в сектора, за който кандидатстват;
• Проекти, подадени от кандидати, които са осъществявали дейност най-малко 3 години преди датата на кандидатстване;
• Проекти, подадени от кандидати, одобрени по подмярка „Стартова помощ за неземеделски дейности“
Проекти на тютюнопроизводители;
Проекти, реализирани на територията на Северозападен или Северен централен район;
Проекти, включващи иновации;
Проекти, насочени към развитие на селски, еко, културен и други алтернативни форми на туризъм;
• Проекти, насочени развитие на „зелена икономика“;
• Проекти за производствени дейности;
Проекти, доказващи създаването на нови работни места;
Проекти в секторите, посочени в т. „Мерки по създаване на нови предприятия и стимулиране на предприемачеството“ от Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия (например: компютри, оптика и електроника; автомобили и други превозни средства; метални изделия; печатарска промишленост; информационни технологии);

 

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.