Новина

На принципа на мярка 112 от ПРСР 2007-2013 новата ПРСР предвижда да подпомага развитието на неземеделски дейности на територията на селските райони под формата на стартово фиксирано плащане в размер на 25 000 евро. Стартовата помощ се предоставя чрез 2 плащания, представляващи първо плащане в размер на 15 000 евро – до 3 месеца от сключването на договор с ДФ „Земеделие” и второ плащане – между третата и петата година от изпълнението на бизнес плана, в зависимост от срока, който кандидатът си е поставил за постигане на основните цели на бизнес плана.

Неземеделските дейности ще могат да включват:

  • Дейности за развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);
  • Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);
  • Развитие на услуги във всички сектори;
  • Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
  • Развитие на занаяти и други неземеделски дейности.

Допустими кандидати по мярката ще бъдат земеделски производители или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите. Бенефициентите трябва да имат седалище или съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на селски район.

За повече информация можете да се свържете с екипа на ЕНСИ Консулт ЕООД или да посетите някои от нашите специализирани курсове по ПРСР 2014-2020

 

0 Comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.