Внедряване на иновативни ИТ решения за счетоводни и одиторски дейности

Внедряване на иновативни ИТ решения за счетоводни и одиторски дейности, данъчни консултации и закупуване на професионална копирна машина за копирни услуги.

Кандидат за финансово подпомагане: Съществуващо микропредприятие – счетоводна къща.

Кратка информация за проектното предложение:

Проектното предложение има за цел развитие на микропредприятие в сферата на счетоводните услуги и данъчни консултации на физически и юридически лица и разширяване на дейността му чрез закупуване на професионална копирна машина за включване в портфолието на нова услуга – „Копирни услуги”. Предмет на инвестицията е закупуване на професионално хардуерно и софтуерно оборудване за нуждите на счетоводната къща, необходимо за постигане на по-голяма гъвкавост при обслужването на физически и юридически лица.

Резултат от внедряването на иновативните ИТ решения и завършването на проекта в неговата цялост ще доведе до намаляване себестойността на предлаганата услуга и повишаване на доходите в дружеството, което от своя страна ще позволи да се предложат по-качествени услуги на клиентите. Ще се повиши рентабилността на предприятието, което ще доведе до увеличаване на възможността за нови инвестиции и откриване на нови работни места. Ще се предложат нови услуги на клиентите, които ще повишат тяхната конкурентноспособност.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.