web design

Бизнес план по Хоризонт 2020 за иновативни малки и средни предприятия

Финансиране за иновативни предприятия по програма „Хоризонт 2020“

I. Същност на инструмент за МСП Финансирането е предназначено за високоиновативни МСП, които демонстрират силна амбиция да развиват своя потенциал за растеж и да излязат на международните пазари. Инструментът осигурява финансова подкрепа на няколко етапа, покриващи целия жизнен цикъл на иновациите, допълнени от услуги като менторство и коучинг. Иновативните МСП имат възможност да кандидатстват по …

Финансиране за иновативни предприятия по програма „Хоризонт 2020“ Read More »

лидер, конслутантски услуги, обучения

Покана за набиране на проектни предложения по програма ЕРАЗЪМ +

  Крайният срок за набиране на проектни предложения по обявена покана на ЕК по програма за сътрудничество с гражданското общество в областта на образованието, обучението и младежта е 17.12.2014 г. Ще се финансират проекти в следните 2 приоритетни области: Сътрудничество с гражданското общество в облстта на образованието и обучението; Сътрудничество с гражданското общество в областта …

Покана за набиране на проектни предложения по програма ЕРАЗЪМ + Read More »