Бизнес план по Хоризонт 2020 за иновативни малки и средни предприятия

Финансиране за иновативни предприятия по програма „Хоризонт 2020“

I. Същност на инструмент за МСП Финансирането е предназначено за високоиновативни МСП, които демонстрират силна амбиция да развиват своя потенциал за растеж и да излязат на международните пазари. Инструментът осигурява финансова подкрепа на няколко етапа, покриващи целия жизнен цикъл на иновациите, допълнени от услуги като менторство и коучинг. Иновативните МСП имат възможност да кандидатстват по …

Финансиране за иновативни предприятия по програма „Хоризонт 2020“ Read More »