php

Бизнес план по Хоризонт 2020 за иновативни малки и средни предприятия

Подмярка 6.4. от ПРСР 2014-2020. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“

Подмярка 6.4. от ПРСР 2014-2020. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ I. Общо представяне на мярката Мярката е насочена към предоставяне на подкрепа за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към: • Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги); • Производство или продажба на продукти, които не са …

Подмярка 6.4. от ПРСР 2014-2020. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ Read More »

лидер, конслутантски услуги, обучения

Покана за набиране на проектни предложения по програма ЕРАЗЪМ +

  Крайният срок за набиране на проектни предложения по обявена покана на ЕК по програма за сътрудничество с гражданското общество в областта на образованието, обучението и младежта е 17.12.2014 г. Ще се финансират проекти в следните 2 приоритетни области: Сътрудничество с гражданското общество в облстта на образованието и обучението; Сътрудничество с гражданското общество в областта …

Покана за набиране на проектни предложения по програма ЕРАЗЪМ + Read More »