Разпродажба!

Възлагане на обществени поръчки – работа с електронен ЕЕДОП

220.00 лв.

Лектори:

  • Силвия Атанасова – Директор програми и проекти към Асоциация за индустриалния капитал на България, дългогодишен опит по ЗОП придобива в ДФ „Земеделие“ и Асоциация за индустриалния капитал на България
  • Енчо Иванов – хоноруван преподавател към Нов Български университет, богат опит по ЗОП, натрупан в Министерство на земеделието и храните.

Изцяло практически насочен курс:

Продължителност на обучението:
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците
09:30 – 15:00 ч. Обучение

Всеки участник ще получи набор от материали

За информация и записвания: 0888 406-186

Код: ENSI-PRPS-M63 Категория:

Възлагане на обществени поръчки – работа с електронен ЕЕДОП при участие в процедури.
Продължителност на обучението:
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците
09:30 – 15:00 ч. Обучение

Място на провеждане: гр. София, конферентна зала на хотел Хемус

ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ЗА РАБОТА С ЕЛЕКТРОНЕН ЕЕДОП ПРИ УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ.
НЕОБХОДИМИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УМЕНИЯ ЗА БЪДЕЩО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННАТА ПЛАТФОРМА НА АОП

Парламентът на р. България прие Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. С приемането на закона, възлагането на обществените поръчки преминава на качествено нов етап чрез използване на електронни средства и създадената за целта централизирана електронна платформа. Правилата за постепенното й въвеждане са уредени детайлно в закона. Въведени са промени, с които се цели оптимизиране и прецизиране на действащата правна уредба.
Във връзка с измененията на Закона за обществени поръчки, организираме настоящия семинари подходящи за всякакъв тип хора.
Водени от стремежа да бъдем надежден и полезен партньор на нашите клиенти, ние от ЦПО към „ЕНСИ Консулт“ ЕООД, разработихме и предлагаме на Вашето внимане Практическо обучение за работа с ЕЕДОП.

Основно съдържание:

ПЪРВИ МОДУЛ: (90 мин.):
Какво представлява Единният Европейски Документ за Обществени Поръчки (ЕЕДОП):
– Задължения на възложителите относно ЕЕДОП – създаване на Образец: лично състояние; годност; икономичесо и финансово състояние; технически и професионални способности
– Кои обстоятелства участниците са задължени да впишат в ЕЕДОП – съгласно Образец на ЕЕДОП на възложителя?
– Място на вписване на обстоятелствата
– Лицата, представляващи участника, за които се отнасят обстоятелствата по ЗОП – в зависимост от правноорганизационната форма на участника;
– Лицата, които задължително подписват ЕЕДОП съгласно изискванията на ЗОП и ППЗОП

ВТОРИ МОДУЛ: (90 мин.)
Практическа работа с електронен ЕЕДОП: Изтегляне на електронен ЕЕДОП в реална процедура за възлагане на обществена поръчка и попълването му от:
– Участник в процедура
– Член на участник-обединение, което не е юрдическо лице
– Подизпълнител по смисъла на ЗОП
– Трето лице по смисъла на ЗОП

ТРЕТИ МОДУЛ: (90 мин)
– Допускане на грешки при попълванетона еЕЕДОП; отстраняването им
– Запазване на еЕЕДОП – формат, вид и брой файлове.
– Подписване на еЕЕДОП – вид на електронния подпис и лица, които подписват
– Представяне на еЕЕДОП в офертата за участие в процедурата.
– Представяне на нов еЕЕДОП съгласно указания на комисията, отразени в Протокол № 1; точно изпълнение на указанията и недопускане на грешки/непъноти и/или несъответствия.
Дискусия: 30 мин.
Мероприятието се организира за групи от минимум 5 души.

За да участвате в курса трябва да се запишете на телефон: 0888406186

Отзиви

Все още няма отзиви.

Напишете първия отзив за „Възлагане на обществени поръчки – работа с електронен ЕЕДОП“

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.