ОП Иновации и конкурентноспособност 2014-2020

програма за развитие на селските райони, мярка 4.1, подмярка 6.2ОП Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 има следните три приоритета:

ПРИОРИТЕТ 1.

Технологично развитие и иновации

1.1.Технологично развитие и иновации („интелигентен― растеж)

ПРИОРИТЕТ 2: Предприемачество и капацитет за растеж на МСП

2.1.Достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството

2.2.Капацитет за растеж на МСП

ПРИОРИТЕТ 3: Енергийна и ресурсна ефективност

3.1.Енергийни технологии и енергийна ефективност

3.2.Ресурсна ефективност

Тези три приоритетни оси целят комплексно да допринесат за създаването на устойчиви дългосрочни конкурентни предимства на българските предприятия и ускоряване на прехода към икономика базирана на знанието, като в същото време се подобри представянето на България по показателите: развитие на финансовия пазар, технологична готовност, пазарен дял, усъвършенстване на бизнеса и иновациите

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.