enchoni

консултантски услуги по прср

Закупуване на земеделска техника

Кандидат за финансово подпомагане: Физическо лице – земеделски производител. Проектното предложение включва закупуване на земеделска техника и прикачен инвентар за модернизиране на земеделското стопанство, развиващо дейност в сферата на зърнопроизводството.

Къщата за гости в Долна Баня е направена по проект за развитие на селските райони.

Изграждане на къща за гости и туристически атракцион за развитие на селски туризъм.

Кандидат за финансово подпомагане: Новорегистрирано микропредприятие. Кратка информация за проектното предложение: Проектното предложение е свързано и с насърчаването на инвестиционната дейност в района, в който се реализира. Целта на проекта е задоволяване на нуждите от развитие на туристическата инфраструктура, за което ключов фактор е създаването на нови места за настаняване и предоставяне на съвременна материално-техническа …

Изграждане на къща за гости и туристически атракцион за развитие на селски туризъм. Read More »

Внедряване на иновативни ИТ решения за счетоводни и одиторски дейности

Внедряване на иновативни ИТ решения за счетоводни и одиторски дейности, данъчни консултации и закупуване на професионална копирна машина за копирни услуги. Кандидат за финансово подпомагане: Съществуващо микропредприятие – счетоводна къща. Кратка информация за проектното предложение: Проектното предложение има за цел развитие на микропредприятие в сферата на счетоводните услуги и данъчни консултации на физически и юридически …

Внедряване на иновативни ИТ решения за счетоводни и одиторски дейности Read More »

София, варна бургас мярка 312

Закупуване на машини за създаване и развитие на шивашко производство

Кандидат за финансово подпомагане: Новорегистрирано еднолично дружество с ограничена отговорност. Кратка информация за проектното предложение: Проектът предвижда закупуването на специализирани шивашки машини за създаването и развитието на шивашко предприятие за извършване на специализирани шивашки услуги. След реализирането на инвестицията фирмата ще има възможност да заеме съществуваща пазарна ниша за предоставяне на специализирани шивашки услуги, изискващи …

Закупуване на машини за създаване и развитие на шивашко производство Read More »

Какви са новостите в програма Хоризонт 2020, за програмен период 2018-2020?

Програма Хоризонт 2020, Инструмент за малки и средни предприятия с нови правила за програмен период 2018-2020. През новия период програмата ще даде възможност на микро-, малки- и средни предприятия от всички сектори да кандидатстват за финансиране на бизнес идеи за иновативни продукти и услуги с доказан пазарен потенциал на европейско и световно ниво. Програмата се …

Какви са новостите в програма Хоризонт 2020, за програмен период 2018-2020? Read More »

Консултантски услуги по доносрски програми на ЕС

Вторият прием по мярка 4.1 стартира на 26.10.2016г.

Една от най-атрактивните мерки по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 – мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ ще стартира втория си прием на 26.10.2016г. Това заяви Зам.-министър Васил Грудев в Пловдив преди да открие изложението „Подкрепяме българското“. Той допълни, че приемът ще стартира с целия наличен остатъчен бюджет. „Наредбата за промените по мярката …

Вторият прием по мярка 4.1 стартира на 26.10.2016г. Read More »