Какви са новостите в програма Хоризонт 2020, за програмен период 2018-2020?

Програма Хоризонт 2020, Инструмент за малки и средни предприятия с нови правила за програмен период 2018-2020.
През новия период програмата ще даде възможност на микро-, малки- и средни предприятия от всички сектори да кандидатстват за финансиране на бизнес идеи за иновативни продукти и услуги с доказан пазарен потенциал на европейско и световно ниво. Програмата се изпълнява на 2 фази: първата, насочена към проучване на пазарната приложимост на иновацията (грант: 50 000 евро, 100 % финансиране), а втората: за тестване и пускане на пазара на вече проучения иновативен продукт или услуга (максимален размер на финансирането: 70 % от стойността на проекта и до 2,5 млн. евро). Процедурите са с 4 крайни срока за кандидатстване годишно в периода 2018-2020 г. Първият краен срок е през февруари 2018 г.
Свържете се с нашите експерти за повече информация и подкрепа при изготвянето на Вашия проект. Нека променим лошата статистика при кандидатстването и финансирането на български проекти по програма Хоризонт 2020 и докажем, че сме иновативни, креативни и имаме потенциал да реализираме иновации на световно ниво!