• Мярка от ПРСР 2014-2020, консултантски услуги за изготвяне на проекти, бизнес планове
  • Изготвяне на бизнес планове по мярка 312 мярка 6.4
  • ЕНСИ Консулт ЕООД една млада компания, служители с много опит, изготвяне на бизснес планове
  • Изготвяне на консултации, София варна бургас, и страната
About Project

Кандидат за финансово подпомагане: Новорегистрирано еднолично дружество с ограничена отговорност.

Кратка информация за проектното предложение:

Проектът предвижда закупуването на специализирани шивашки машини за създаването и развитието на шивашко предприятие за извършване на специализирани шивашки услуги. След реализирането на инвестицията фирмата ще има възможност да заеме съществуваща пазарна ниша за предоставяне на специализирани шивашки услуги, изискващи високо качество, точност и прецизност на изработката, които могат да бъдат осигурени само чрез внедряването на високотехнологични шивашки машини и оборудване. Предметът на инвестицията на фирмата включва закупуването специализирани шевни машини и компютърно оборудване.

Project Details
-Конултански услуги за избор на мярка -ИТ услуги за разработка на задание