• Консултантски услуги по програмата за развитие на селските райони
About Project

Кандидат за финансово подпомагане: Физическо лице – земеделски производител.

Проектното предложение включва закупуване на земеделска техника и прикачен инвентар за модернизиране на земеделското стопанство, развиващо дейност в сферата на зърнопроизводството.

Project Details