Тръжна документация

Изготвяне на тръжна документация

консултантски услуги, изготвяне на тръжна документация

Ние от ЕНСИ имаме богат опит в участието на търгове и процедури организирани в съответствие със Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Постановление № 118 от 20 май 2014 г.Можем да ви съдействаме с пълното документално оформяне на вашата тръжна документация при кандидатстване в процедури за избор на доставчици на стоки и услуги по ЗОП и Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от европейския фонд за регионално развитие, европейския социален фонд, кохезионния фонд, европейския фонд за морско дело и рибарство, финансовия механизъм на европейското икономическо пространство и норвежкия финансов механизъм.